Tečaj za sprejemne izpite za likovne akademije

Še 10 prostih mest

Opis tečaja

Risanje po živem je pomembna veščina, ki zagotavlja posamezniku da ustrezno prebere vizualno informacijo ter jo razdeli na manjše dele in potem z pravo metodologijo sistematično sestavi v natančno estetsko podobo opazovanega subjekta.

3d objekt prevedemo na 2d ploskovno obliko katero potem z pravilnim dojemanjem vpada svetlobe modeliramo z izbranim gradientom tona.

Učenec vadi te koncepte z risanjem po kipu, nato po živem modelu in tako dobi vse potrebno znanje za odlično opravljen sprejemni izpit.

80€

Tečaj bo izveden, ko bo nanj prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Maksimalno število prijav na posamezen tečaj je 10. Ko bo prijav dovolj, boste po e-pošti prejeli obvestilo o datumu tečaja ter podatke za plačilo. Če se tečaja na določen dan ne morete udeležiti, vas naprošamo, da nas o tem obvestite v čim krajšem možnem času.

Vsi tečaji potekajo ob sobotah med 17. in 20. uro v Mladinskem centru Celje na naslovu Mariborska cesta 2.

Opis tečaja

Tečaj bo izveden, ko bo nanj prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Maksimalno število prijav na posamezen tečaj je 10. Ko bo prijav dovolj, boste po e-pošti prejeli obvestilo o datumu tečaja ter podatke za plačilo. Če se tečaja na določen dan ne morete udeležiti, vas naprošamo, da nas o tem obvestite v čim krajšem možnem času.

Vsi tečaji potekajo ob sobotah med 17. in 20. uro v Mladinskem centru Celje na naslovu Mariborska cesta 2.